Hội chợ Thời trang Việt Nam
Hội chợ quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
Hội chợ Xuân Giảng Võ

Hyunmoo Corporation

Vị trí gian hàng: Nhà A1 / Gian 179

Add.     : 5-11, Pungsangongdan-gil, Pungsan-eup, Andong-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Tel        : +82-54-534-1007

Fax       : 070-4348-3673

Email    : zerozone13@naver.com

Web.    : http://hyunmoo.kr/

Contact person: Han Jeong Gu

Introduction/ Exhibits:

2011 Establishment of HyunMoo Corporation in January

Construction business registration in March

– Sector : construction of waterworks and sewage facilities

2012 Program Registration [Small Water Supply Facility] in February

Small water supply facility consignment management

[Uljin clean water facility] in February

2013 Sector addition [Water tank cleaning business] in February

Uljin / Qingdao:

Remote control automatic salt spray system supply in December

2014 Program Registration [Real Time Flow Measurement Graph] in October

2015 Venture Business Certification in June

Moved to Andong Poongsan Agricultural Park in July

2016 Registration of patent [Groundwater pumping control device]

in February

‘Small Business Confirmation’ and

‘Women’s Enterprise Confirmation’ in April

Registered as a direct producer [Processor Control Panel and

Wired / Wireless Remote Control Device] in November

2017 Registered as a direct manufacturer [Switchgear,

Measurement control device, Automatic control panel] in January

Registered as a shopping mall of the National Fair Service of

the Public Procurement Service in March

Giới thiệu/ Sản phẩm trưng bày:

2011  Tháng 1: Thành lập Tập đoàn HyunMoo

Tháng 3: Đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

  • Ngành nghề: xây dựng các công trình cấp, thoát nước

2012   Tháng 2: Tham dự chương trình “Hoạt động cung cấp nước phạm vị nhỏ” và là nhà quản lý cho chương trình

2013    Tháng 2: Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh vệ sinh thiết bị chứa nước

Tháng 12: Thực hiện hệ thống phun muối điều khiển từ xa.

2014    Tháng 10: Tham dự chương trình “Biểu đồ đo lường thời gian”

2015    Tháng 6: Nhận chứng nhận kinh doanh

Tháng 7: Chuyển tới Khu Nông nghiệp Andong Poongsan

2016   Tháng 2: Đăng ký bằng sáng chế cho “Thiết bị điều khiển bơm nước ngầm”

Tháng 4: Trở thành doanh nghiệp nhỏ

Tháng 11: Tham dự với tư cách là nhà sản xuất trực tiếp “Bảng điều khiển bộ xử lý và Thiết bị điều khiển từ xa có dây/ không dây”

2017    Tháng 1: Tham dự với tư cách là nhà sản xuất trực tiếp “Thiết bị chuyển mạch, Thiết bị điều khiển đo lường, Bảng điều khiển tự động”

Tháng 3: Tham dự “Hội chợ Dịch vụ mua sắm công của Quốc gia”.