Vietnam International Fashion Fair
Vietnam International Industrial Fair
Vietnam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company
Giang Vo Spring Fair

Khách hàng (List of exhibitors)

Danh sách các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế tham dự hội chợ Quốc tế hàng Công nghiệp Việt Nam

(Exhibitors of VIIF)